ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
            ชนิดกีฬา / วันที่ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม
        กรีฑา
12
15
10
11
48
        กอล์ฟ
4
4
2
2
8
4
1
1
1
2
17
8
8
6
6
2
30
2
1
2
2
1
1
4
3
5
2
23
2
2
4
5
2
7
1
1
2
4
2
2
8
2
2
5
7
8
8
28
5
5
        เทนนิส
2
5
7
4
2
5
11
1
1
        บริดจ์
1
2
1
2
6
2
2
2
7
9
2
17
19
        เปตอง
3
2
2
2
9
7
7
14
5
5
        ฟุตซอล
2
2
        ฟุตบอล
2
2
7
10
17
6
6
6
6
8
4
36
18
18
9
9
9
9
9
45
        ยิงปืน
4
4
4
2
4
3
2
2
25
3
5
5
2
4
4
23
        ยูโด
4
5
5
6
2
22
8
6
7
5
26
2
1
3
14
14
14
42
        ลีลาศ
6
5
11
2
2
4
4
6
6
7
7
6
6
38
        วูซู
6
6
6
5
4
5
4
24
2
2
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
3
3
2
8
8
13
3
4
28
2
2
            รวม
15
36
52
90
82
57
80
89
60
74
25
660
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ