ชนิดกีฬา
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
        กรีฑา
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        กอล์ฟ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        เทนนิส
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        บริดจ์
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        เปตอง
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        ฟุตซอล
X
X
X
X
        ฟุตบอล
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        ยิงปืน
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        ยูโด
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        ลีลาศ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        วูซู
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
            ชนิดกีฬา
 

วันที่มีการชิงเหรียญทอง


 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย