รายการ ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21/12/2551 เวลา 09:30 น.
สนาม
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ธาราทิพย์  ศรีดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15.23
1
4
มณี  พัฒนพงศ์พิบูล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
14.58
2
5
จิดาภา  จันทร์คุ้ม
นนทบุรี
นนทบุรี
13.88
3
8
ศศินา  วรดี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
11.95
4
7
วรรณารักษ์  เห็นเจริญ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.73
5
1
สุธินี  อ่อนมั่น
นครปฐม
นครปฐม
11.7
6
6
นวรัตน์  วงศ์รัชตโภคัย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.13
7
2
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9.38
8
 
     
     
     
     
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย