รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 11:45 .
สนาม
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
สิรินทรา  สายมงคล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ณัฏฐณิชา  อำโพธิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สงกรานต์  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16.877
Gold
1
8
อุมาพร  จิตรสุทธิญาณ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ณิชกานต์  อักษร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ชนกพล  เจียมสุขใจ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
16.088
Silver
2
7
เมธาณี  ยานารมย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กฤตติกา  คงเมือง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุดารัตน์  บุญสร้าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15.2
Bronze
3
4
ภภัสสร  สาลี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
อภิชญา  แสนอุบล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชาลิสา  รุ่งคูหา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
14.683
4
5
ณัฏฐากร  ขันแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ณัฐวิภา  ไวสืบข่าว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สีน้ำ  รักษ์ภู
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14.533
5
3
ไอหมอก  นีระพล
นนทบุรี
นนทบุรี
เปรมญาณันตร์  ติรภาส
นนทบุรี
นนทบุรี
ปุณิภา  เปี่ยมถาวร
นนทบุรี
นนทบุรี
14.094
6
2
อภิสรา  กล้าคง
พัทลุง
พัทลุง
เกื้อกูล  ชุมเรียง
พัทลุง
พัทลุง
ปาริฉัตร  ศิรินุพงศ์
พัทลุง
พัทลุง
13.933
7
1
วราภรณ์  ต้มกลั่น
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปารถนา  จั่นฮวบ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
รุ่งนภา  ใจชื่อ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
13.605
8