รายการ ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
23/12/2551 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
รอยพิมพ์  งามพีระพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
20.6
1
1
ชลธิชา  ทองสรวง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
20.4
2
10
ศศิธร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
18.75
3
3
ศศินา  วรดี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
17.7
4
12
วธัญญา  มูลนำ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
17
5
4
เอื้อมพร  หิรัญสิริลักษณ์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
16.75
6
6
ภัทรธิดา  รัตนเสถียร
นนทบุรี
นนทบุรี
16.65
7
13
สุมินตรา  กาบินพงษ์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
16.15
8
11
ปาณิสรา  ภูพา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16.1
9
9
สุพัตรา  ดวงเพชร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
15.9
10
5
บุณฑริกา  เอกลาภ
นนทบุรี
นนทบุรี
13
11
8
สิรินุช  ตันเจริญ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
11.9
12
7
สิรินาถ  ตันเจริญ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
10.25
13
 
     
     
     
     
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย