รายการ ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
23/12/2551 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
ณัฐวุฒิ  พิมพา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
21.05
1
3
สิทธิชัย  พรมเอี่ยม
นนทบุรี
นนทบุรี
19.5
2
1
ชนวิทย์  ทองดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
18.75
3
2
ศุภกฤต  เจิงกลิ่นจันทน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
18.7
4
5
ธีรภัทร  บุญเติม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
17.5
5
6
บุญญาณัช  คัสกุล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
16.85
6
8
เอกรัฐ  ปฐมลิขิตกาญจน์
นครปฐม
นครปฐม
16.5
7
4
อนุสรณ์  โพนสีจันทร์
นนทบุรี
นนทบุรี
13.35
8
 
     
     
     
     
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย