รายการ ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
21/12/2551 เวลา 09:30 น.
สนาม
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
ธาราทิพย์  ศรีดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15.43
1
7
มณี  พัฒนพงศ์พิบูล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
14.55
2
3
จิดาภา  จันทร์คุ้ม
นนทบุรี
นนทบุรี
14.25
3
1
วรรณารักษ์  เห็นเจริญ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
12.8
4
4
สุธินี  อ่อนมั่น
นครปฐม
นครปฐม
12.25
5
5
โชติมา  ภู่เกิด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.78
6
2
เปรมิกา  พิพัฒน์วีรวัฒน์
นครปฐม
นครปฐม
11.48
7
6
เอื้อมพร  หิรัญสิริลักษณ์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
11.15
8
 
     
     
     
     
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย