รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 .
สนาม
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
จีรศักดิ์  อภัยนอก
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17.85
Gold
1
7
ชนกพล  เจียมสุขใจ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
17.2
Silver
2
6
ธนวัฒน์  บุบผาชาติ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
16.5
Bronze
3
8
อานนท์  อานนทวิลาศ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
15.8
4
4
ไททัศน์  ชุมเรียง
พัทลุง
พัทลุง
14.6
5
2
วัฒนา  ถาวโร
ชลบุรี
ชลบุรี
11.95
6
1
เขตต์ไท  ชุมเรียง
พัทลุง
พัทลุง
11.05
7
3
เตชทัต  จันทร์โต
ชลบุรี
ชลบุรี
9.75
8