รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 53
วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 09.30
สนาม
โรงยิม 600 ที่นั่ง
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กรุงเทพมหานคร
50
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
11
21
40
50
-
-
50
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
12
ปิยะวรรณ  ตุลาการ
กรุงเทพมหานคร  
4
ชลธิชา  สีหาบุตร
กรุงเทพมหานคร  
10
ศศิณี  พรมลี
กรุงเทพมหานคร  
6
นฤมล  ขุนบรรเทิง
กรุงเทพมหานคร  
15
ชลลดา  ผาสุขกรรม
กรุงเทพมหานคร  
7
วรินธร  สุ่มมาตย์
กรุงเทพมหานคร  
13
บุษกร  ทองพูน
กรุงเทพมหานคร  
5
อาทิตยา  มุ่งดี
กรุงเทพมหานคร  
8
ศิริญากร  กายะชาติ
กรุงเทพมหานคร  
11
บุสวดี  ตุ่นเฮ้า
กรุงเทพมหานคร  
14
รัตติยากรณ์  อุดมสุข
กรุงเทพมหานคร  
9
กัลยวรรธน์  สารบรรณ
กรุงเทพมหานคร  
104
อ่างทอง
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
29
66
89
104
-
-
104
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
27
กนกวรรณ  ประจวบสุข
อ่างทอง  
96
ปภัสสร  สนิทวงค์
อ่างทอง  
32
พิมพ์พลอย  สมัครการ
อ่างทอง  
45
วริณญา  พาณิชวิริยาภรณ์
อ่างทอง  
54
ชลธิชา  ริมไธสง
อ่างทอง  
69
ขวัญจิรา  ทองแดง
อ่างทอง  
18
พิมผกา  ปัญญาคม
อ่างทอง  
23
วัชราภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
อ่างทอง  
59
ญาดา  ศรีหารักษา
อ่างทอง  
95
ณัฐกฤตา  ชิวินวงศ์ธาดา
อ่างทอง  
81
ธันยธร  พรหมสุวรรณ
อ่างทอง  
72
นันทิยา  พานุรักษ์
อ่างทอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม