124
92
126
342
55
52
70
177
50
34
25
109
45
20
45
110
28
20
19
67
25
17
37
79
20
32
33
85
20
31
45
96
19
10
26
55
18
18
20
56
 

เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43  
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
กังสดาลย์ปาร์ค
09.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
09.00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09.00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
09.00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81  
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
09.00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82  
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
09.00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.00 เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
โรงยิม 600 ที่นั่ง
09.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
สมุทรสงคราม  vs  เพชรบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
10.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
อุบลราชธานี  vs  กาฬสินธุ์
กังสดาลย์ปาร์ค
10.00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
10.30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11.00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามสวนแตงแทรก
11.00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามสวนแตงแทรก
11.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54  
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
โรงยิม 600 ที่นั่ง
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
12.00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54  
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
13:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44  
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา