ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
วูซู
ชิงเหรียญทอง 6 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
10:00
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
10:00
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
10:00
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
10:00
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
10:00
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-
Official
รุ่นประลองยุทธไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
10:00
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง