ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เพาะกาย
ชิงเหรียญทอง 13 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Heavy Weight นน.ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ฟิตเนสหญิง ความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
บุคคลชายมาสเตอร์ รุ่น Open อายุระหว่าง 41-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป รุ่น Open บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง