ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
บริดจ์
ชิงเหรียญทอง 5 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ
ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
21:00
ศูนย์ประสานแผน อบจ. ที่วาการอำเภอจังหวัดพิษณุโลก
Official
คู่หญิง หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
ปทุมธานี  vs ปทุมธานี 2
21:00
ศูนย์ประสานแผน อบจ. ที่วาการอำเภอจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
ปทุมธานี  vs ปทุมธานี 2
13:00
ศูนย์ประสานแผน อบจ. ที่วาการอำเภอจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ
พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
13:00
ศูนย์ประสานแผน อบจ. ที่วาการอำเภอจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ
ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
09:00
ศูนย์ประสานแผน อบจ. ที่วาการอำเภอจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง