ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
คาราเต้โด
ชิงเหรียญทอง 18 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
13:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
13:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ท่ารำทีม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
13:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ท่ารำทีม - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
13:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
16:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
11:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
11:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
15:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
15:00
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง