ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
มวยปล้ำ
ชิงเหรียญทอง 24 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 80
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 77
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 83
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 100
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 86
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 84
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 88
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 85
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 83
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 - 120 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง