ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เรือพาย
ชิงเหรียญทอง 26 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
บึงราชนก
-
Official
คยัค 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:20
บึงราชนก
-
Official
แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
บึงราชนก
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
บึงราชนก
-
Official
คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
บึงราชนก
-
Official
คยัค 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
บึงราชนก
-
Official
แคนู 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
10:40
บึงราชนก
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:50
บึงราชนก
-
Official
เรือคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
บึงราชนก
-
Official
ชิง 13 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
บึงราชนก
-
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:20
บึงราชนก
-
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
บึงราชนก
-
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
บึงราชนก
-
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
บึงราชนก
-
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
บึงราชนก
-
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
บึงราชนก
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
10:40
บึงราชนก
-
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:50
บึงราชนก
-
Official
เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
บึงราชนก
-
Official
ชิง 13 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง