ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
ยิมนาสติก
ชิงเหรียญทอง 22 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:10
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ราวคู่ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ราวเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ราวต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง