ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เทเบิลเทนนิส
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
09:30
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 176
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
14:45
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 177
กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
14:45
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 178
กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
09:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 179
กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
10:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 180
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
10:00
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง