ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
แบดมินตัน
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
10:00
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
10:00
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
10:00
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
10:30
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
11:00
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
11:30
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs พิษณุโลก
12:00
อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง