ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
กอล์ฟ
ชิงเหรียญทอง 4 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง