ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เซปักตะกร้อ
ชิงเหรียญทอง 6 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
11:00
ยิมส์เนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
นครราชสีมา  vs อุตรดิตถ์
12:00
ยิมส์เนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
13:00
ยิมส์เนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
14:00
ยิมส์เนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เซปักตะกร้อ ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
09:00
ยิมส์เนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
เซปักตะกร้อ ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82
ลพบุรี  vs นครราชสีมา
11:00
ยิมส์เนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง