ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เทควันโด
ชิงเหรียญทอง 16 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นฟินเวท ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
สงขลา  vs กาญจนบุรี
14:23
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นฟินเวท ไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
นนทบุรี  vs ขอนแก่น
14:28
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นเฮฟวี่เวท มากกว่า 84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
14:40
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นฟลายเวท 54-58 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
สิงห์บุรี  vs กรุงเทพมหานคร
15:58
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นฟลายเวท 47-51 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
พัทลุง  vs สมุทรปราการ
16:10
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นเฮฟวี่เวท มากกว่า 72 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
16:23
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นแบนตั้มเวท 58-62 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
15:48
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท 62-67 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
ปทุมธานี  vs สกลนคร
15:56
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นแบนตั้มเวท 51-55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
ปทุมธานี  vs นนทบุรี
16:11
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์เวท 67 - 72 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
14:28
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นไลท์เวท 59-63 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
14:40
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นเฟเธอเวท 55 - 59 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
ปทุมธานี  vs ลพบุรี
14:52
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเวทเตอร์เวท 63 - 67 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
14:08
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นมิดเดิ้ลเวท 78 -84 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
14:18
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นมิดเดิ้ลเวท 67 - 72 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
อ่างทอง  vs กระบี่
14:32
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท 72 - 78 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
พัทลุง  vs อ่างทอง
14:44
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง