ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
จักรยาน
ชิงเหรียญทอง 19 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
ค่ายสฤษดิ์เสนา
-
Official
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.0 กิโลเมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
ค่ายสฤษดิ์เสนา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 2.00-2.15 ชม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ค่ายสฤษดิ์เสนา
-
Official
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.45-2.00 ชม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ค่ายสฤษดิ์เสนา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09.00
ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย
-
Official
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (50 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (100 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
กองบิน 46
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ แมสสตาร์ท - ชาย (16 รอบ.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
กองบิน 46
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:45
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
กองบิน 46
-
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
11:20
กองบิน 46
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (180 - 200 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (100 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง