ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เปตอง
ชิงเหรียญทอง 9 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 95
มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96
ตรัง  vs ราชบุรี
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 95
นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96
นครราชสีมา  vs สุโขทัย
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
เชียงราย  vs สุพรรณบุรี
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
พิจิตร  vs พังงา
17:00
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
Shooting บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างทอง  vs พัทลุง
17:00
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 95
กำแพงเพชร  vs พิจิตร
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96
บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
14:30
สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง