ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
บาสเกตบอล
ชิงเหรียญทอง 2 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
11:30
ยิมส์เนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 76
ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
13:00
ยิมส์เนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง