ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
รักบี้ฟุตบอล
ชิงเหรียญทอง 3 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
นครปฐม  vs ปทุมธานี
16:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
16:50
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
นครนายก  vs สมุทรปราการ
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง