ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
มวยสากลสมัครเล่น
ชิงเหรียญทอง 17 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
12:30
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
พินเวท - หญิง เกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 281
อุบลราชธานี  vs สระแก้ว
12:44
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 46 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 282
นครราชสีมา  vs ลำปาง
13:02
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 126
กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
13:19
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 283
นครราชสีมา  vs ลำปาง
13:40
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ฟลายเวท - ชาย เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
13:58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 50 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 284
อ่างทอง  vs ขอนแก่น
14:18
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 52 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 285
นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
14:35
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 128
นครราชสีมา  vs สระบุรี
14:51
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 286
ชุมพร  vs สุราษฎร์ธานี
15:12
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
เฟเธอร์เวท - ชาย เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 129
ตาก  vs ชลบุรี
15:29
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์เวท - ชาย เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130
พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
15:50
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 287
เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
16:10
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 131
ชลบุรี  vs ตาก
16:27
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 132
เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
16:48
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 133
ชลบุรี  vs เพชรบุรี
17:10
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 134
สุโขทัย  vs ชัยนาท
17:21
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
Official
ชิง 17 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง