ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
ยูโด
ชิงเหรียญทอง 18 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
ชลบุรี  vs เชียงใหม่
13:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์เวท นน. 48- 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 78
กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52.00 - 57.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 79
จันทบุรี  vs พิษณุโลก
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60.00 - 66.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 80
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66.00-73.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
ชลบุรี  vs พิษณุโลก
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 - 81.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
พิษณุโลก  vs ชลบุรี
10:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 - 90.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
10:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
10:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 - 63.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 - 70.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
17.00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70.00 - 78.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78.00 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
พิษณุโลก  vs จันทบุรี
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
เชียงราย  vs ปทุมธานี
17:00
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง