ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
เทนนิส
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 129
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 86
นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 131
เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง