ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
ยิงปืน
ชิงเหรียญทอง 26 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นสตรี 25 เมตร 30+30 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นสตรี 25 เมตร 30+30 นัด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวอัดลม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14.45
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นชนวนกลาง - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นชนวนกลาง - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนยาวมาตรฐานสตรี- ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด ทีม A ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง