ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
ว่ายน้ำ
ชิงเหรียญทอง 40 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กบ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กบ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กบ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กบ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กบ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กบ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง