ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2551
   
กรีฑา
ชิงเหรียญทอง 45 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 20,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ขว้างจักร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
กระโดดไกล - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
กระโดดสูง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 1, 500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:50
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
พุ่งแหลน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 10, 000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:35
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ชิง 11 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 20,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ขว้างค้อน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
กระโดดค้ำ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
กระโดดไกล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:15
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
สัตตกรีฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ชิง 11 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างค้อน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
กระโดดค้ำ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
พุ่งแหลน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:15
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:45
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:55
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2551
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่งมาราธอน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
05:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งมาราธอน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
05:40
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
กระโดดสูง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:15
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ทศกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:45
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:50
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
-
Official
ชิง 13 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง