เทควันโด-พุ่มเซ่

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559

 

เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ ทีมชาย 
 รอบคัดเลือก
08.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย
พุมเซ่ ทีมหญิง 
 รอบคัดเลือก
08.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว 
 รอบคัดเลือก
08.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว
พุมเซ่ คู่ผสม 
 รอบคัดเลือก
08:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม
พุมเซ่ ชายเดี่ยว 
 รอบคัดเลือก
08:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว
พุมเซ่ ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว
พุมเซ่ คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม
พุมเซ่ ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย
พุมเซ่ ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทควันโด-พุ่มเซ่
Print Day by Day Table