วูซูยุทธลีลา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า  ทีมชาย
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า  ทีมหญิง
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์  ทีมชาย
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์  ทีมหญิง
รวม วูซูยุทธลีลา  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table