วูซูยุทธลีลา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ -  Traditional  ทีมชาย
รวม วูซูยุทธลีลา  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table