วูซูยุทธลีลา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมหญิง
รวม วูซูยุทธลีลา  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table