วูซูยุทธลีลา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลชาย
ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ -  Obstacle  ทีมชาย
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ -  Obstacle  ทีมหญิง
รวม วูซูยุทธลีลา  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table