วูซูยุทธลีลา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ -  Racing speed  ทีมชาย
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ -  Racing speed  ทีมหญิง
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table