วูซู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 28
นครพนม  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 30
บุรีรัมย์  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 31
ลำพูน  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 32
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 33
สตูล  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
สุพรรณบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 36
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 39
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
รวม วูซู  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซู
Print Day by Day Table