วูซู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
อำนาจเจริญ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
ลำพูน  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  สตูล
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
ตาก  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
รวม วูซู  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซู
Print Day by Day Table