วูซู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 8
กระบี่  vs  นครพนม
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 9
บุรีรัมย์  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 12
สตูล  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 13
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 14
นครพนม  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 15
นครพนม  vs  สตูล
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
รวม วูซู  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซู
Print Day by Day Table