วูซู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
จันทบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ตาก
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
ชุมพร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  ตาก
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนศรีประจันต์
Official
วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
รวม วูซู  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซู
Print Day by Day Table