เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table