เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง  รุ่น Open
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 165 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 165 ซม. ขึ้นไป
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 165 ซม.ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 165 ซม.ขึ้นไป
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table