เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานจอดรถห้างโรบินสัน
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table