บริดจ์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
08:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
พิษณุโลก 2  vs  ราชบุรี 2
 รอบคัดเลือก
08:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง   สาย C
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
08:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D
ภูเก็ต 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบคัดเลือก
08:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง 
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บริดจ์
Print Day by Day Table