บริดจ์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
08:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 2
นครนายก  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
08:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
08:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:45
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:45
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบคัดเลือก
09:45
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบคัดเลือก
11:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  นครนายก
 รอบคัดเลือก
11:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 9
ภูเก็ต  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 13
ภูเก็ต  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
ยิมชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
รวม บริดจ์  13 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บริดจ์
Print Day by Day Table