หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 2
มหาสารคาม  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  พัทลุง
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมหญิง
รวม หมากล้อม  26 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table