หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ระยอง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
ทีมผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
ทีมผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table