หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  ระยอง
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  สิงห์บุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 1
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 2
สตูล  vs  สระบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ระยอง
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ลำปาง
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 1
มหาสารคาม  vs  สุรินทร์
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ระยอง
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
รวม หมากล้อม  35 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table