หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ระยอง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ระยอง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 1
สตูล  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 1
สตูล  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - ทีมผสม
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สิงห์บุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - บุคคลชาย
รวม หมากล้อม  46 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table