หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่หญิง   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย 
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่หญิง 
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ผสม 
ระยอง  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table